Student Ambassador Group

Come see us!

Contact

PHONE
(0) 24 3795 8878 (office)
INTERNATIONAL
+84 24 37958878
FAX
(0) 24 3795 8879
EMAIL
admissions@concordiahanoi.org

Office

New Campus VAN TRI ADDRESS:

Concordia International School Hanoi

Van Tri Golf Compound

Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

We would love to meet you!

Please schedule a visit with us here and one of our student ambassadors and admissions team members will give you a tour of our lovely campus. 

Hs Students With Logo

Please see this downloadable map with directions in English to Concordia from the Nhat Tan Bridge.

VAN TRI Campus Directions (As of July 2016)

1. Từ Hoàn Kiếm/ From Hoan Kiem Lake

Đi vào Lê Lai, Ngô Quyền - Hàng Vôi, Hàng Tre, Trần Nhật Duật, Chợ Long Biên, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, Cầu Nhật Tân đi thẳng, sang đường dân sinh bên phải, lên cầu vượt Yên Nội đi thẳng vào Nam Hồng, rẽ trái vào đường dân sinh sẽ thấy biển chỉ vào sân gôn Vân Trì - Campus Vân Trì

From Le Lai, get on to Ngo Quyen - Hang Voi, Hang Tre, Tran Nhat Duat, Long Bien market, Yen Phu, Nghi Tam, Au Co, Nhat Tan bridge, turn right to get to the fly-over bridge to Nam Hong, and then turn left to Van Tri golf course - Van Tri Campus.


2. Từ Ciputra/ From Ciputra

Từ Nguyễn Hoàng Tôn rẽ trái vào Võ Chí Công, lên cầu Nhật Tân đi thẳng, rẽ vào đường dân sinh bên phải, cầu vượt Yên Nội vào Nam Hồng, rẽ trái vào đường dân sinh - sân gôn Vân Trì - Campus Vân Trì

From Nguyen Hoang Ton turn left to Vo Chi Cong, get on to Nhat Tan bridge and turn left to local road and see the Van tri golf course sign - Van Tri campus


3. Từ sân bay Nội Bài/ From Noi Bai International Airport

Đi thẳng Võ Nguyên Giáp, lên cầu vượt Yên Nội, đi vào Nam Hồng, sân gôn Vân Trì - Campus Vân Trì.

Go straight on Vo Nguyen Giap, get on to Yen Noi fly-over bridge to get to Nam Hong, and see Van Tri golf course - Van Tri Campus.


4. Từ Long Biên (khu Vincom Riverside)/ From Long Bien Vincom Riverside

Đi đường Việt Hưng, qua cầu Đông Trù đi thẳng quốc lộ 5, rẽ phải vào sân gôn Vân Trì - Campus Vân Trì

Get on to Viet Hung, get on to Dong Tru bridge and on QL5 (national road 5), turn right to Van Tri golf course - Van Tri Campus.


5. Từ Keang Nam/ From Keangnam Landmark 72 Building

Từ Keangnam đi theo hướng Đường Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long đến cầu vượt Nam Hồng rẽ phải khoảng 2,5km đến đường rẽ vào Vân Trì - Campus Vân Trì.

From Keangnam, take Pham Van Dong road, get on to Thang Long bridge and to Nam Hong fly-over bridge, turn right about 2.5km to get to Van Tri golf course - Van Tri campus.

x

Name

Title


Left Right